Anayasanın 171. Maddesi (Kooperatifçiliğin geliştirilmesi)

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Devlet, milli ekonominin yararlarını dikkate alarak, öncelikle üretimin artırılmasını ve tüketicinin korunmasını amaçlayan kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak tedbirleri alır.

(Mülga son fıkra : 23/7/1995 – 4121/15 md.)

Bir cevap yazın