Anayasanın 48. Maddesi (Çalışma ve sözleşme hürriyeti)

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Herkes,dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir. Devlet, özel teşebbüslerin milli ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.

Bir cevap yazın