Anayasanın 87. Maddesi (Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri – Genel olarak)

Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesinhesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş

Devamı » Anayasanın 87. Maddesi (Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri – Genel olarak)

Anayasanın 141. Maddesi (Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması)

Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Duruşmaların bir kısmının veya tamamının kapalı yapılmasına ancak genel ahlakın veya kamu güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde karar verilebilir. Küçüklerin yargılanması hakkında kanunla özel hükümler konulur. Bütün mahkemelerin her türlü kararları gerekçeli olarak yazılır. Davaların

Devamı » Anayasanın 141. Maddesi (Duruşmaların açık ve kararların gerekçeli olması)