Anayasanın 71. Maddesi (Mal bildirimi)

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Kamu hizmetine girenlerin mal bildiriminde bulunmaları ve bu bildirimlerin tekrarlanma süreleri kanunla düzenlenir. Yasama ve yürütme organlarında görev alanlar, bundan istisna edilemez.

Bir cevap yazın