Anayasanın 11. Maddesi (Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü)

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.

Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.

Bir cevap yazın