Anayasanın 52. Maddesi (Sendikal faaliyet)

(Mülga: 23/7/1995 – 4121/3 md.)

Bir cevap yazın