Anayasanın 16. Maddesi (Yabancıların durumu)

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir.

Bir cevap yazın