Anayasanın 12. Maddesi (Temel hak ve hürriyetlerin niteliği)

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.

Bir cevap yazın