Anayasanın 142. Maddesi (Mahkemelerin kuruluşu)

Mahkemelerin kuruluşu, görev ve yetkileri, işleyişi ve yargılama usulleri kanunla düzenlenir.

Bir cevap yazın