Anayasanın 143. Maddesi (Devlet Güvenlik Mahkemeleri)

(Mülga: 7/5/2004-5170/9 md.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir