Anayasanın 75. Maddesi (I.A Türkiye Büyük Millet Meclisi – Kuruluşu)

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen beşyüzelli milletvekilinden oluşur.

Bir cevap yazın