Anayasanın 7. Maddesi (Yasama yetkisi)

Share on FacebookTweet about this on Twitter

Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.

Bu yetki devredilemez.

Bir cevap yazın