Anayasanın 123. Maddesi (İdare – İdarenin esasları – İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği)

İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.

İdarenin kuruluş ve görevleri, merkezden yönetim ve yerinden yönetim esaslarına dayanır. Kamu tüzelkişiliği, ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.

2 thoughts on “Anayasanın 123. Maddesi (İdare – İdarenin esasları – İdarenin bütünlüğü ve kamu tüzelkişiliği)

  1. 123 madde değişik şekliyle ilerde ülkemiz için sıkıntı olabilir..bölünmeye yolaçabilir..bu nedenle dikkat fakat evet diyenler bu maddeleri inceleyip öyle karar vermeli ben bu maddenin ülkemiz için tehlike teşkil ettiği yönünde düşünüyorum..

Bir cevap yazın