Geçici Madde 15

(Mülga: 7/5/2010-5982/24 md.)

Bir cevap yazın